ILO phát động Cuộc thi truyền thông toàn cầu về lao động di cư

Chị Phạm Thị Phương (cùng các con), quê Tuyên Quang, là lao động di cư, đang ở trọ tại Chương Mỹ (Hà Nội) gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Chị Phạm Thị Phương (cùng các con), quê Tuyên Quang, là lao động di cư, đang ở trọ tại Chương Mỹ (Hà Nội) gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Chị Phạm Thị Phương (cùng các con), quê Tuyên Quang, là lao động di cư, đang ở trọ tại Chương Mỹ (Hà Nội) gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top