ILO kêu gọi xây dựng an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

ILO kêu gọi xây dựng an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp nhân ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (28.4). Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hải Anh
ILO kêu gọi xây dựng an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp nhân ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (28.4). Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hải Anh
ILO kêu gọi xây dựng an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp nhân ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (28.4). Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hải Anh
Lên top