Huyện Tiên Lãng:Hơn 40 con CNVCLĐ nhận học bổng, cặp phao trước năm học mới

40 cặp phao tặng con CNVCLĐ huyện Tiên Lãng. Ảnh NH
40 cặp phao tặng con CNVCLĐ huyện Tiên Lãng. Ảnh NH
40 cặp phao tặng con CNVCLĐ huyện Tiên Lãng. Ảnh NH
Lên top