Huyện Ea Súp: Tết sum vầy vùng biên cương

Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk và LĐLĐ huyện Ea Súp trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk và LĐLĐ huyện Ea Súp trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk và LĐLĐ huyện Ea Súp trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top