Huyện Duy Xuyên: Vinh danh đơn vị, doanh nghiệp vì người lao động

Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên Lê Chính Đông vinh danh các đơn vị doanh nghiệp vì người lao động.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên Lê Chính Đông vinh danh các đơn vị doanh nghiệp vì người lao động.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên Lê Chính Đông vinh danh các đơn vị doanh nghiệp vì người lao động.
Lên top