Huyện Duy Xuyên: Hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

LĐLĐ huyện Duy Xuyên trao quà hỗ trợ CNLĐ khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Ảnh: Thái Bình
LĐLĐ huyện Duy Xuyên trao quà hỗ trợ CNLĐ khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Ảnh: Thái Bình
LĐLĐ huyện Duy Xuyên trao quà hỗ trợ CNLĐ khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Ảnh: Thái Bình
Lên top