Huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi): Tặng 300 suất quà cho học sinh nghèo