Huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp): Hơn 250 cuộc tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ

Đồng chí Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: N.T
Đồng chí Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: N.T
Đồng chí Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: N.T
Lên top