Huyện Cần Đước hoàn thành hỗ trợ CNLĐ theo Quyết định 3089

LĐLĐ huyện Cần Đước trao hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ các doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: K.Q
LĐLĐ huyện Cần Đước trao hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ các doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: K.Q
LĐLĐ huyện Cần Đước trao hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ các doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: K.Q
Lên top