Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: Tăng thêm gần 600 công đoàn viên

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cai Lậy - ông Nguyễn Đức Kiên - trao Quyết định thành lập CĐCS. Ảnh: CTV
Chủ tịch LĐLĐ huyện Cai Lậy - ông Nguyễn Đức Kiên - trao Quyết định thành lập CĐCS. Ảnh: CTV
Chủ tịch LĐLĐ huyện Cai Lậy - ông Nguyễn Đức Kiên - trao Quyết định thành lập CĐCS. Ảnh: CTV
Lên top