Huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho công nhân lao động thuê trọ tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh
Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho công nhân lao động thuê trọ tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh
Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho công nhân lao động thuê trọ tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh
Lên top