LĐLĐ TP. HUẾ:

Huy động mọi nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ TP.Huế tiến hành ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” năm 2020 với 10 doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: P. Đạt.
LĐLĐ TP.Huế tiến hành ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” năm 2020 với 10 doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: P. Đạt.
LĐLĐ TP.Huế tiến hành ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” năm 2020 với 10 doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: P. Đạt.
Lên top