Giảm đầu mối trung gian:

Huy động được sức mạnh tổng hợp

Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Lai Châu - Nguyễn Quốc Huy - trao Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LC
Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Lai Châu - Nguyễn Quốc Huy - trao Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LC
Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Lai Châu - Nguyễn Quốc Huy - trao Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LC
Lên top