LĐLĐ TỈNH BÌNH PHƯỚC:

Hướng về cơ sở, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của người lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước Nguyễn Hồng Trà tặng quà công nhân 
vệ sinh môi trường đêm giao thừa. Ảnh: LĐLĐ Bình Phước cung cấp
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước Nguyễn Hồng Trà tặng quà công nhân vệ sinh môi trường đêm giao thừa. Ảnh: LĐLĐ Bình Phước cung cấp
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước Nguyễn Hồng Trà tặng quà công nhân vệ sinh môi trường đêm giao thừa. Ảnh: LĐLĐ Bình Phước cung cấp
Lên top