Hướng tới tiền lương đủ sống cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nam Dương
Lên top