Hưởng lợi từ thỏa ước lao động tập thể dù chưa có Công đoàn cơ sở

Ông Đinh Trần Thanh Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, TPHCM (bên phải) - ký kết thỏa ước lao động tập thể với Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu Thị trường Công nghệ và Bán lẻ GFK Việt Nam. Ảnh: Đức Long
Ông Đinh Trần Thanh Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, TPHCM (bên phải) - ký kết thỏa ước lao động tập thể với Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu Thị trường Công nghệ và Bán lẻ GFK Việt Nam. Ảnh: Đức Long
Ông Đinh Trần Thanh Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, TPHCM (bên phải) - ký kết thỏa ước lao động tập thể với Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu Thị trường Công nghệ và Bán lẻ GFK Việt Nam. Ảnh: Đức Long
Lên top