Hướng đến việc làm bền vững của đoàn viên, người lao động

Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị lần thứ XXIII (khoá XII) Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ngày 5.11. Ảnh: Hải Nguyễn
Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị lần thứ XXIII (khoá XII) Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ngày 5.11. Ảnh: Hải Nguyễn
Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị lần thứ XXIII (khoá XII) Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ngày 5.11. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top