Hướng dẫn viên du lịch Hải Phòng vui mừng nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68

Hướng dẫn viên du lịch Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 1, 2 đã nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68. Ảnh minh hoạ: MD
Hướng dẫn viên du lịch Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 1, 2 đã nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68. Ảnh minh hoạ: MD
Hướng dẫn viên du lịch Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 1, 2 đã nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68. Ảnh minh hoạ: MD
Lên top