Hướng dẫn trả lương cho NLĐ trong thời gian ngừng việc do dịch COVID-19

Người lao động chật vật trong thời gian ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Người lao động chật vật trong thời gian ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Người lao động chật vật trong thời gian ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Lên top