Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Dịch vụ sân bay của Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Dịch vụ sân bay của Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Dịch vụ sân bay của Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top