Hướng dẫn Công đoàn cơ sở hoạt động

LĐLĐ quận Tây Hồ (Hà Nội) hướng dẫn Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần BC Concept hoạt động. Ảnh: LĐQ
LĐLĐ quận Tây Hồ (Hà Nội) hướng dẫn Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần BC Concept hoạt động. Ảnh: LĐQ
LĐLĐ quận Tây Hồ (Hà Nội) hướng dẫn Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần BC Concept hoạt động. Ảnh: LĐQ
Lên top