Hướng dẫn chi tiết thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021

Quy định về tinh giản biên chế. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Quy định về tinh giản biên chế. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Quy định về tinh giản biên chế. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Lên top