CĐ Y TẾ VIỆT NAM:

Hướng dẫn CĐCS phòng, xử lý khi xảy ra bạo hành tại nơi làm việc

Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho điều dưỡng bị hành hung tại TPHCM tháng 9.2018. Ảnh: P.V
Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho điều dưỡng bị hành hung tại TPHCM tháng 9.2018. Ảnh: P.V
Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho điều dưỡng bị hành hung tại TPHCM tháng 9.2018. Ảnh: P.V
Lên top