Hướng dẫn các cấp Công đoàn Hà Nội thực hiện hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ”

Các cấp Công đoàn Hà Nội liên tục tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: N.Ánh
Các cấp Công đoàn Hà Nội liên tục tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: N.Ánh
Các cấp Công đoàn Hà Nội liên tục tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: N.Ánh
Lên top