Hưng Yên: Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm ra quân bảo vệ môi trường

Đoàn viên Công đoàn huyện Văn Lâm (Hưng Yên) dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: C.Đ.V.L
Đoàn viên Công đoàn huyện Văn Lâm (Hưng Yên) dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: C.Đ.V.L
Đoàn viên Công đoàn huyện Văn Lâm (Hưng Yên) dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: C.Đ.V.L
Lên top