Hưng Yên: BHYT là “phao cứu sinh” cho bệnh nhân nghèo

Bệnh nhân Nguyễn Bạch Nhật được Quỹ BHYT chi trả 2,497 tỉ đồng tiền khám, chữa bệnh. Ảnh: BHXHHY
Bệnh nhân Nguyễn Bạch Nhật được Quỹ BHYT chi trả 2,497 tỉ đồng tiền khám, chữa bệnh. Ảnh: BHXHHY
Bệnh nhân Nguyễn Bạch Nhật được Quỹ BHYT chi trả 2,497 tỉ đồng tiền khám, chữa bệnh. Ảnh: BHXHHY
Lên top