Huấn luyện ATVSLĐ cho 5.000 công nhân Cty CP Đầu tư và Thương mại TNG

Một buổi tập huấn ATVSLĐ cho công nhân Cty CP Đầu tư và Thương mại TNG.
Một buổi tập huấn ATVSLĐ cho công nhân Cty CP Đầu tư và Thương mại TNG.
Một buổi tập huấn ATVSLĐ cho công nhân Cty CP Đầu tư và Thương mại TNG.
Lên top