Hợp tác xã ở Nghệ An giảm 20% giá sản phẩm cho Công đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An cùng đại diện HTX Chanh Nam Kim ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: QĐ
Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An cùng đại diện HTX Chanh Nam Kim ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: QĐ
Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An cùng đại diện HTX Chanh Nam Kim ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: QĐ
Lên top