Họp mặt lực lượng cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng đoàn cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thùa. Ảnh Quốc Tiến
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng đoàn cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thùa. Ảnh Quốc Tiến
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng đoàn cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thùa. Ảnh Quốc Tiến
Lên top