Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh): Tháng Công nhân với nhiều hoạt động thiết thực

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động. Ảnh: PH
LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động. Ảnh: PH
LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động. Ảnh: PH
Lên top