Hơn 9.400 lượt công nhân quẹt thẻ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ra mắt Dự án "Con đường ước mơ". Ảnh: Xuân Lực
Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ra mắt Dự án "Con đường ước mơ". Ảnh: Xuân Lực
Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ra mắt Dự án "Con đường ước mơ". Ảnh: Xuân Lực
Lên top