LĐLĐ tỉnh Quảng Nam:

Hơn 91.000 đoàn viên Công đoàn cài đặt ứng dụng Bluezone

CĐCS xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức cho đoàn viên đăng ký cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Kim Phụng
CĐCS xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức cho đoàn viên đăng ký cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Kim Phụng
CĐCS xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức cho đoàn viên đăng ký cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Kim Phụng
Lên top