Hơn 910 người dự hội thao CNVC-LĐ Cty Caosu Phú Riềng