Hơn 9.000 CNLĐ Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội được hỗ trợ

Trao hỗ trợ cho đại diện doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nội Bài. Ảnh: MQ
Trao hỗ trợ cho đại diện doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nội Bài. Ảnh: MQ
Trao hỗ trợ cho đại diện doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nội Bài. Ảnh: MQ
Lên top