Hơn 9 tỉ đồng hoàn thuế để thanh toán tiền BHXH cho công nhân Cty KaiYang

Công nhân công ty KaiYang Việt Nam sáng ngày 27.8. Ảnh: ĐL
Công nhân công ty KaiYang Việt Nam sáng ngày 27.8. Ảnh: ĐL
Công nhân công ty KaiYang Việt Nam sáng ngày 27.8. Ảnh: ĐL
Lên top