LĐLĐ tỉnh long an và lđlđ tp.cần thơ:

Hơn 86.000 đoàn viên Công đoàn cài đặt ứng dụng Bluezone

Đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thành Nhân
Đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thành Nhân
Đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thành Nhân
Lên top