Hơn 8.000 sản phẩm được ứng dụng qua các phong trào thi đua

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao đọng sáng tạo" giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hồng Vân
Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao đọng sáng tạo" giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hồng Vân
Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao đọng sáng tạo" giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hồng Vân
Lên top