Hơn 800 “gói thực phẩm” miễn phí đến tay công nhân đang bị cách ly y tế

Chương trình Nghĩa tình Công đoàn hỗ trợ công nhân đang ở các khu nhà trọ thuộc khu vực bị phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chương trình Nghĩa tình Công đoàn hỗ trợ công nhân đang ở các khu nhà trọ thuộc khu vực bị phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chương trình Nghĩa tình Công đoàn hỗ trợ công nhân đang ở các khu nhà trọ thuộc khu vực bị phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top