Hơn 800 cuộc kiểm tra công đoàn các cấp

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa đóng góp y kiến triển khai các chương trình hoạt động kiểm tra trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa đóng góp y kiến triển khai các chương trình hoạt động kiểm tra trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa đóng góp y kiến triển khai các chương trình hoạt động kiểm tra trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Phương Linh
Lên top