Hơn 80 cán bộ công đoàn cấp tỉnh dự tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức

PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam dự tập huấn công tác tổ chức cán bộ công đoàn cấp tỉnh. Ảnh MD
PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam dự tập huấn công tác tổ chức cán bộ công đoàn cấp tỉnh. Ảnh MD
PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam dự tập huấn công tác tổ chức cán bộ công đoàn cấp tỉnh. Ảnh MD
Lên top