Hơn 700 suất quà đã được trao cho công nhân ngành hoá chất

Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tặng quà người lao động. Ảnh: Xuân Tùng
Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tặng quà người lao động. Ảnh: Xuân Tùng
Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tặng quà người lao động. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top