Hơn 70% đối tượng được tuyên dương, khen thưởng là CNVCLĐ trực tiếp

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính Phủ cho 4 tập thể thuộc VRG. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính Phủ cho 4 tập thể thuộc VRG. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính Phủ cho 4 tập thể thuộc VRG. Ảnh Nam Dương
Lên top