Hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

Người lao động được đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh minh hoạ.
Người lao động được đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh minh hoạ.
Người lao động được đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh minh hoạ.
Lên top