Hơn 62.500 người dân, lao động Đà Nẵng đã nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

Đà Nẵng đã chi hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 cho hơn 62.500 người. Ảnh: TT
Đà Nẵng đã chi hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 cho hơn 62.500 người. Ảnh: TT
Đà Nẵng đã chi hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 cho hơn 62.500 người. Ảnh: TT
Lên top