Hơn 6.000 công nhân Công ty PouYuen phải tạm ngừng việc do thiếu đơn hàng

Khoảng 6.000 công nhân Công ty PouYuen phải tạm ngừng việc 1 tháng hưởng lương tối thiểu vùng do thiếu đơn hàng. Ảnh Nam Dương
Khoảng 6.000 công nhân Công ty PouYuen phải tạm ngừng việc 1 tháng hưởng lương tối thiểu vùng do thiếu đơn hàng. Ảnh Nam Dương
Khoảng 6.000 công nhân Công ty PouYuen phải tạm ngừng việc 1 tháng hưởng lương tối thiểu vùng do thiếu đơn hàng. Ảnh Nam Dương
Lên top