Hơn 600 học viên được đào tạo từ ký kết của Công đoàn Dệt may Việt Nam

Công đoàn Dệt may Việt Nam ký kết với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CĐ Dệt may
Công đoàn Dệt may Việt Nam ký kết với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CĐ Dệt may
Công đoàn Dệt may Việt Nam ký kết với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CĐ Dệt may
Lên top