Hơn 600 công nhân ở Bình Dương hoàn thành cách ly trở về nhà

Công nhân hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà. Ảnh: Quách Nhung
Công nhân hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà. Ảnh: Quách Nhung
Công nhân hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà. Ảnh: Quách Nhung
Lên top