Hơn 600 công nhân Công ty GG Vina Hải Phòng được nhận hỗ trợ thỏa đáng

Công nhân Công ty GG Vina được hỗ trợ sau nhiều tháng phải nghỉ vì dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Công nhân Công ty GG Vina được hỗ trợ sau nhiều tháng phải nghỉ vì dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Công nhân Công ty GG Vina được hỗ trợ sau nhiều tháng phải nghỉ vì dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Lên top