Hơn 5.500 người lao động đã về quê đón Tết an toàn

Ông Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên (thứ 3 từ phải sang) trao 400 triệu đồng cho lãnh đạo Công ty SEVT để hỗ trợ người lao động về quê đón Tết.
Ông Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên (thứ 3 từ phải sang) trao 400 triệu đồng cho lãnh đạo Công ty SEVT để hỗ trợ người lao động về quê đón Tết.
Ông Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên (thứ 3 từ phải sang) trao 400 triệu đồng cho lãnh đạo Công ty SEVT để hỗ trợ người lao động về quê đón Tết.
Lên top