Hơn 550 triệu đồng hỗ trợ gần 400 đoàn viên lao động là các trường hợp F1

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty Changshin Việt Nam. Ảnh: Hoàn Lê
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty Changshin Việt Nam. Ảnh: Hoàn Lê
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty Changshin Việt Nam. Ảnh: Hoàn Lê
Lên top